lekk

เฮอะ เฮอะ เฮอะ (=_=)

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ฝึกงาน

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1. คุมสต็อกสินค้า โกดัง 6 ที่
2. คุมความเคลื่อนไหวสินค้าของบริษัท
3. ทำ PO สั่งของสินค้าในประเทศ
4. ตรวจสอบรายการและต้นทุนสินค้าจากใบวางบิล
5. รับผิดชอบระบบเครือข่ายของโปรแกรม WINSPEEDแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของบริษัท

รายละเอียดงานแต่ละวัน

10-06-51 : 1 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า

11-06-51 : 1 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ WH 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

12-06-51 : 1 ) เช็คออเดอร์ที่ทางโรงงานจะส่งสินค้าให้กับทางบริษัท 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 4 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

13-06-51 : 1 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดังที่ทำการเบิก

16-06-51 : 1 ) เช็คออเดอร์ที่ทางโรงงานจะส่งสินค้าให้กับทางบริษัท 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 4 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

17-06-51 : 1 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดังที่ทำการเบิก 5 ) ทำรายการเบิกสินค้าฝากของลูกค้า

18-06-51 : 1 ) เช็คออเดอร์ที่ทางโรงงานจะส่งสินค้าให้กับทางบริษัท 2 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 3) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า

19-06-51 : 1 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ WH 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง
20-06-51 : 1 ) เช็คออเดอร์ที่ทางโรงงานจะส่งสินค้าให้กับทางบริษัท 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 5 ) ทำการแบ๊กอัพฐานข้อมูลในเครื่อง sever ของสำงานย่อยเพื่อจะมาทำการอัพเดตฐานข้อมูลของบริษัทใหญ่ เพื่อทำการตรวจเช็คระบบบัญชี

23-06-51 : 1 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ WH 2) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 4) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง


24-06-51 : 1 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 2 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 3 ) ตรวจสอบการเปิดใบ SO ตามใบส่งของโรงงาน ของสำนักงาน ASOC CENTER


25-06-51 : 1 ) ตรวจบัญชีการจ่ายชำระเช็คตามดิวการจ่ายของลูกค้า 2 ) ทำการสรุปข้อมูลการจ่ายชำระเช็คของลูกค้าลง EXCEL ให้ผู้จัดการตรวจดูข้อมูล 3 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 4 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า


26-06-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 2 ) ประชุมเรื่องระบบงานของบริษัท 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 4 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL

27-06-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 2 ) ตรวจสต็อกโกดังเทียบกับสต็อกการ์ดของโกดังจากระบบ WH

30-06-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

01-07-51 : 1 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO 2 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 3 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง


02-07-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 2 ) แยกใบเบิกโกดังออกเข้าแฟ้มโกดัง

03-07-51 : 1) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

04-07-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 2 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL

07-07-51 : 1 ) คีร์ข้อมูลจากใบ INVOICE เข้าในโปรแกรม WINSPEED โดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ PO

08-07-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือ ตามตั๋วเช็คของเข้า 1) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

09-07-51 : 1 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 2 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

10-07-51 : 1 ) ตรวจสอบต้นทุนใบวางบิล ร.ง. 2 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

11-07-51 : 1 ) ทำแบบฟอร์มใบส่งคืนเจ้าหนี้ให้พนักงานในบริษัท 2 ) สรุปรายการใบวางบิล ร.ง.

14-07-51 : 1) ทำออเดอร์สั่งไส้กรองโรงงานโดยทำเป็นข้อมูลสต็อกคงเหลือและข้อมูลเปรียบเทียบการขายใส้กรองย้อนหลัง 3 เดือนใส่ลงในไฟล์ EXCEL 2 ) ทำออเดอร์สั่งใส้กรองลงในโปรแกรม WINSPEED


15-07-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

16-07-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

17-07-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

18-07-51 : 1 ) ตรวจเช็คสต็อกสินค้าในโปรแกรม WH เพื่อตรวจสอบที่มาที่ไปของสินค้าของแต่ละโกดัง 2 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

21-07-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH


22-07-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง


23-07-51 : ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือตามใบเช็คของ

24-07-51 : ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือตามใบเช็คของ

25-07-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือตามใบเช็คของ 2 ) ทำการแบ๊กอัพฐานข้อมูลในเครื่อง sever ของสำงานย่อยเพื่อจะมาทำการอัพเดตฐานข้อมูลของบริษัทใหญ่ เพื่อทำการตรวจเช็คระบบบัญชี


28-07-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

29-07-51 : ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือตามใบเช็คของ

30-07-51 : ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากท่าเรือตามใบเช็คของ

31-07-51 : 1 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 2 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

01-08-51 : 1 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 2 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

04-08-51 : 1 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 2 ) เดินสาย LAN ที่บริษัท DFM ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือยูเนี่ยนกรุ๊ป 3 ) ลงโปรแกรม WINSPEED ที่บริษัท DFM

05-08-51 : 1 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH 2 ) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง

06-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

07-08-51 : 1 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ WH 2 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL

08-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH


11-08-51 : ติดตั้งอุปกรณ์ วีดีโอคอนฟาเรนท์ที่บริษัท DFM

13-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

14-08-51 : แก้ปัญหาสาย LAN ในออฟฟิศ

15-08-51 : เดินสาย LAN ภายในออฟฟิศ


18-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

19-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH


20-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

21-08-51 : เทสสัญญาณกล้องคอนฟาเรนท์

22-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

25-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

26-08-51 : 1 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ WH 2 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL


27-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

28-08-51 : 1 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL 2) ตรวจเช็คสินค้าที่มาจากโกดัง 3 ) คีร์ใบเบิกจากโกดังทำการรับเข้าและจ่ายออกในระบบ WH

29-08-51 : 1 ) คีร์สินค้าจากใบ INVOICE เข้าในแต่ละโกดังโดยคีร์ข้อมูลเข้าระบบ WH 2 ) ทำการเบิกสินค้าที่โกดังที่มีการขายเกิดขึ้นโดยทำใบเบิกสินค้าในโปรแกรม EXCEL

................................. End..........................................................
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551

ปะวัติผู้จัดทำ
ชื่อ-นามสกุล : วิโรจน์ ปานสวัสดิ์

ชื่อเล่น : เล็ก

เบอร์โทรศัพย์ : 087-9115591

สถานที่ทำงาน : บริษัทอินเตอร์เทรดพาร์ท พระราม 4


ประสบการณ์ : โชคโชน...(=_=)


งานอดิเรค : กินกะนอนและ....(-_-)


คาราที่ชอบ : ฟลุก เกลิกพล , คาสโนว่า , ขุนแผน,ชาตริต


นิสัยส่วนตัว : แสนดี สุภาพบุรุษ น่ารัก เป็นที่รักของสาวๆ


นิยามส่วนตัว : ผู้หญิงเหมือนกับสายลมปลิวมาแล้วก้อปลิวไป ส่วนตัวเราก้อเหมือนกับว่าวตัวนึง พอลมแรงก้อปลิวไปกับสายลมนั้น

หลักสูตรโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ชื่อ ปริญญา ชื่อเต็ม : ปริญญาการบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
B.B.A. (Business Computer)
จุดประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจระดับวิชาชีพ (Professional) ในวิชาบริหารธุรกิจเฉพาะทาง ในวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีฯ และการบริหารธุรกิจในงานอาชีพ
4. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีเจตคติและค่านิยมในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมีคุณภาพ จริยธรรม และปัญญาธรรม
โครงสร้างหลักสูตร
มีหน่วยกิตการเรียนตลอดหลักสูตรในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 73 หน่วยกิต และมีสัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 18 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0)
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0)
2000101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0)
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2500103 วิถีโลก 3(3-0)และ/หรือ
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0)
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
4000102 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2)และ/หรือ
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2)
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 49 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเนื้อหา 35 หน่วยกิต
1.1 บังคับเรียน 24 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2)
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0)
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0)
3503201 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2 4122502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1 3(2-2)
4121202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2)
1.2 เลือกเรียน ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3503202 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3503203 การประมวลผลการวิจัยทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3504201 การจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
35694908 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0)
4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม 3(2-2)
4121301 โปรแกรมภาษาเบสิก 1 3(2-2)
4121302 โปรแกรมภาษาโคบอล 1 3(2-2)
4122201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2)
4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2)
4122203 การประมวลผลแฟ้มข้อมูล 3(2-2)
4122401 ภาษาคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
4122602 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2)
4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2)
4122606 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2)
4122701 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2)
4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1 3(2-2)
4123603 โปรแกรมประยุกต์ด้านการเงินและการบัญชี 3(2-2)
4123604 โปรแกรมประยุกต์ด้านการควบคุมสินค้า 3(2-2)
4123605 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานทะเบียนบุคคลและการจ่ายเงินเดือน 3(2-2)
4123607 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 3(2-2)
4123611 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการธนาคาร 3(2-2)
4123612 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2)
4123613 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 3(2-2)
4123615 โปรแกรมประยุกต์ด้านงานธุรการ 3(2-2)
4123619 การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย 3(2-2)
4123702 ระบบการสื่อสารข้อมูล 3(2-2)
4123903 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3(2-2)
4124501 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2)
ข้อกำหนดเฉพาะ
1) ในกรณีเคยเรียนรายวิชาบังคับในระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของสถาบันราชภัฏแล้วให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจตาม 1.2 แทน
2) ผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชาต่อไปนี้
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3521101 การบัญชี 1 3521102 การบัญชี 2
4112105 สถิติธุรกิจ 3531101 การเงินธุรกิจ
3541101 หลักการตลาด
ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม ในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
3) สำหรับผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าหรือเคยสอบได้รายวิชาที่สูงกว่ารายวิชาที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2) มาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้ยกเว้นไม่ต้องเรียน

(2) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
บังคับเรียน 9 หน่วยกิต
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0)
3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0)
3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0)
ข้อกำหนดเฉพาะ
1) ผู้ที่เรียนแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ต้องผ่านการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2) ผู้ที่ไม่เคยเรียนรายวิชา 3561101 องค์การและการจัดการ และ 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ ให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์กาสำเร็จการศึกษา
3) สำหรับผู้ที่เคยสอบได้รายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าหรือเคยสอบได้รายวิชาที่สูงกว่ารายวิชาที่กำหนดไว้ในข้อ 2) มาแล้วในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าให้ยกเว้นไม่ต้องเรียน
4) กรณีที่เคยเรียนรายวิชาบังคับของกลุ่มวิทยาการจัดการมาแล้วในระดับอนุปริญญา ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 1.2 แทน

(3) กลุ่มวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต
3503811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 2(90)
3504808 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 2 3(210)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเป็นเกณฑ์ในการสำเร็จหลักสูตรของโปรแกรมวิชานี้